Yn ôl Aled Roberts AC, mae problemau draenio yn peri pryder mawr ar ffyrdd y Gogledd

 Flooding_Siambr_13.1.jpg

Yn ôl Aled Roberts, Aelod Cynulliad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros y Gogledd, mae problemau draenio ar yr A55, yr A5 a’r A483 yn creu peryglon sy'n bygwth diogelwch defnyddwyr y ffyrdd hynny. Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru yn adolygu'r cyfleusterau draenio.

 

 http://www.senedd.tv/Meeting/Clip/5bc79490-e323-4e67-8d0d-f0072bbe05aa?inPoint=0:44:00&outPoint=0:44:50

Ar ôl sesiwn Cwestiynau i'r Prif Weinidog, dywedodd Aled Roberts:

"Ni ellir gorbwysleisio’r peryglon posibl i ddefnyddwyr y ffyrdd; dylai Asiantaeth y Cefnffyrdd gyflawni gwaith sylweddol i asesu cyflwr y systemau draenio a'u gallu i ddelio â glaw trwm iawn. Mae diogelwch defnyddwyr y ffyrdd yn hollbwysig.

 Mae’r glaw trwm diweddar, a'r llifogydd o ganlyniad i’r glaw hwnnw, wedi ei gwneud hi’n glir bod angen i'r systemau draenio ar yr A55, yr A5 a’r A483 gael eu hadolygu ar unwaith.

"Mae dŵr wyneb a llifogydd ar y ffyrdd prysur hyn wedi arwain at gau ffyrdd a chyfyngiadau cyflymder dros dro wrth i’r amodau ddirywio."


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled