Y Gweinidog yn cytuno i ymchwilio i 'rwystr sylfaenol' o ran cael gafael ar lyfrau yn llyfrgelloedd y Gogledd – Aled Roberts AC

Heddiw, mae Aled Roberts, Aelod Cynulliad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Gogledd Cymruwedi sicrhau ymrwymiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi i ymchwilio i pam nad yw rhestrau llyfrau llyfrgelloedd, a arferai fod o dan reolaeth yr awdurdod lleol, yn cael eu trosglwyddo i grwpiau cymunedol, pan ystyrir trosglwyddo llyfrgelloedd o dan y cynllun trosglwyddo asedau cymunedol.

 

Wrth siarad ar ôl sesiwn gwestiynau’r Gweinidog heddiw, dywedodd Aled Roberts:

 

"Holl bwynt y cynllun trosglwyddo asedau cymunedol yw bod gwasanaethau megis llyfrgelloedd, sydd wedi bod o dan reolaeth awdurdodau lleol ac sydd dan fygythiad o gael eu cau, yn cael eu cynnig i grwpiau cymunedol lleol fel busnes gweithredol.

 

"Ar hyn o bryd mae rhai cynghorau yn y Gogledd yn amharod i rannu eu rhestrau llyfrau llyfrgell gyda grwpiau cymunedol sydd â diddordeb, ac mewn enghreifftiau eraill, mae cynghorau am godi crocbris am rannu eu rhestrau llyfrau gyda grwpiau cymunedol.

 

"Mae hyn yn amlwg yn ei gwneud yn anodd iawn i’r grwpiau cymunedol hynny wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch pa mor ymarferol yw eu cynigion.

 

"Mae'r Gweinidog heddiw wedi cytuno â mi bod y sefyllfa hon yn annerbyniol ac yn rhwystr sylfaenol o ran cael gafael ar lyfrau ac adnoddau eraill. Mae hi wedi rhoi ei hymrwymiad i drafod y mater gyda'r Dirprwy Weinidog Diwylliant ac ysgrifennu ataf gyda’i hymateb.

 

"Rwy’n aros am ymateb y Gweinidog a byddaf yn parhau i bwyso am ganllawiau cenedlaethol os yw Llywodraeth Lafur Cymru yn methu mynd i'r afael â’r mater hwn ar frys".

 

 DIWEDD

 


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled