Y Gweinidog Trafnidiaeth yn cadarnhau buddsoddiad gwerth £10m yng ngwaith rheilffyrdd Gogledd Cymru

Mae Aled Roberts, Aelod Cynulliad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Ogledd Cymru, wedi derbynymrwymiad y Gweinidog Trafnidiaeth y bydd £10 miliwn a sicrhawyd gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru na ellir ei ymrwymo i gynlluniau rheilffyrdd yng Ngogledd Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol, yn cael ei ddiogelu. Addawodd y Gweinidog hefyd i gynnal adolygiad trylwyr i fynd i'r afael â hyn a ddisgrifiodd fel oedi 'annerbyniol' i waith rheilffyrdd yn y rhanbarth.

Wrth siarad ar ôl sesiwn Cwestiynau’r Gweinidog Trafnidiaeth dydd Mercher diwethaf, dywedodd Aled Roberts:

"Rwyf wedi bod yn tynnu sylw’r Gweinidog at y materion hyn ers cryn amser ac mae cyflymder y cynnydd wedi bod yn siomedig i ddweud y lleiaf.

"Heddiw, cytunodd y Gweinidog â mi bod yr oedi i’r gwaith ar y llinell rhwng Caer a Wrecsam yn annerbyniol, ond mae wedi cadarnhau y bydd y buddsoddiad o £10m yn sicr yn cael ei gario drosodd i’r flwyddyn ariannol nesaf.

“Mae'r Gweinidog wedi mynegi ei 'hamheuon dybryd' am berfformiad Network Rail yn y Gogledd, ac i fod yn blwmp ac yn blaen, byddwn wedi disgwyl y byddai Llywodraeth Lafur Cymru wedi nodi’r problemau hyn lawer yn gynt".

“Er i mi gael yr ymrwymiadau hyn gan y Gweinidog heddiw, mae'n hanfodol nad yw’r adolygiad yn gwaethygu'r broblem ac yn arwain at hyd yn oed mwy o oedi. Byddaf yn parhau i fonitro'r sefyllfa ac yn herio'r Gweinidog ynglŷn â’r gwaith cyflawni ac ar berfformiad ar ran defnyddwyr rheilffyrdd Gogledd Cymru".

DIWEDD / END


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled