Cysylltu Gogeldd Cymru

key_m4_1.png

Mae trafnidiaeth cyhoeddus yn hanfodol ar gyfer cymunedau, economi a datablygiad Gogledd Cymru, ac mae Aled wedi gwneud hi’n flaenoriaeth yn ei waith. Yn rhybuddio bod Cymru yn “debygol o gael ei anghofio” tra bod buddsoddiant sylweddol yn natblygiadau cysylltiadau tren yn Lloegr, mae Aled wedi gosod sialens i Weinidog Trafnidiaeth Cymru i wneud rhagor.

Fel rhan o’i ymgyrch, mae Aled wedi llwyddo i;

  • sicrhau buddsoddiant o £10m yng nghysylltiadau trafnidiaeth fel rhan o gytundeb cyllideb Llywodraeth Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol.

“Rydw i’n hynod o falch fy mod i wedi llwyddo i sicrhau £10m ar gyfer Gogledd Cymru,” dywedodd Aled. “Mae’r Gogledd yn cael ei anghofio o hyd gan Lywodraeth Cymru Llafur, ac mae’n mhlaid i yn sicrhau nid yw hynny’n wir ar gyfer y gyllideb hon.”

  • Buddsoddi £22m mewn ailosod Pont Dyfi ar yr A487 ym Machynlleth sy’n cysylltu Gwynedd a Phowis fel rhan o gytundeb gyllidebol Llywodraeth Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol.

  • Sicrhau dwbli llinell tren rhwng JJSHGDGFGHFJHF

  • Gwarchod gwasanaethau tren rhwng Gogledd Cymru a Fanceinion a Lerpwl rhag eu diflannu, ochr yn ochr ag ymgyrchwyr a chymudwyr lleol.

Heb welliannau, ni fydd datblygiad busnes a chyflogaeth yn cyrraedd Cymru. Fyddai hyn yn golled enfawr ar gyfer datblygiad cymunedau lleol ar draws Gogledd Cymru.

Mae rhaid i ni atgoffa’r Blaid Lafur am y Gogledd, ac Aled yw’r ymgeisydd sy’n sefyll i fyny dros Ogledd Cymru yn y Cynulliad, ond mae angen eich help chi arnom.

 

Will you sign?

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled