A wnei di cefnogi Aled yn 2016?

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr dros Ogledd Cymru. Mae gan Aled record o ymladd dros ein hysgolion, gwasanaethau iechyd, trafnidiaeth cyhoeddus a mwy. Ers 2012 mae swyddfa Aled wedi rhoi cymorth i bobl draws Gogledd Cymru, felly cysylltwch os oes gennych cwestiwn neu broblem.

Trwy weithio’n galed dros ein cymunedau mae Aled wedi brwydro ar gyfer;

  • cefnogi'r ymgyrch i ailystyried gofal newydd-anedig yng Ngogledd Cymru
  • sicrhau cyllid ychwanegol ar gyfer ysgolion y Gogledd trwy cynllun Grant Amddifadedd Plant 
  • ennill £10m fel rhan o gytundeb cyllideb ar gyfer gwell cysylltiadau trafnidiaeth ar draws y rhanbarth
  • cefnogi ymgyrchwyr lleol ar draws y rhanbarth sy'n pryderu am bobl yn gyrru oddi ar y ffordd mewn ardaloedd gwledig
  • cefnogi ymgyrchoedd yn erbyn ffracio yng Ngogledd Dwyrain Cymru, tra'n ymgyrchu dros egni adnewyddadwy 
  • gwell darpariaeth band llydan a signal ffon 

Mae’r frwydr i ethol Aled yn 2016 wedi dechrau, ond mae angen dy gymorth di. A wnei di ymuno? Darllennwch sut!