Pryderon ynghylch amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau prosthetig yn y Gogledd

Mae nifer o ddefnyddwyr wedi cysylltu efo mi yn ddiweddar ynghylch yr oedi cyn iddynt allu derbyn gwasanaethau yng Nghanolfan Prostheteg Wrecsam. Gofynnais i’r Prif Weinidog os yw Llywodraeth Cymru yn barod i adolygu polisiau recriwitio ac yn arbennig y graddfeydd sydd yn cael eu cynnig I arbennigwyr yng Nghymru i gymharu efo Lloegr.

Senedd_1.12.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled