Amddiffyn S4C rhag doriadau

Am dros 30 mlynedd mae S4C wedi diddori miliynau o siaradwyr a dysgwyr Cymraeg gyda'i rhaglenni, yn ogystal â rhoi hwb enfawr i ddiwylliant Cymraeg.

Brwydrodd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i sicrhau annibyniaeth i S4C wrth iddi hi ddod dan adain y BBC. Nawr mae'r Ceidwadwyr yn llywodraethu ar ben eu hunain, mae hynny yn y fantol - ac mae bygwth o fwy o doriadau ar y ffordd.

Mae angen i ni sicrhau dyfodol i S4C, sianel sy'n hollbwysig i ddyfodol yr iaith Gymraeg. A wnewch chi arwyddo'r deiseb isod ac ymuno â'n hymgyrch?

Rwy'n cefnogi'r ymgyrch i sicrhau annibyniaeth olygyddol, reolaethol a gweithredol S4C a'i hamddifyn hi rhag doriadau pellach gan Lywodraeth Geidwadol y DU.

 

Will you sign?

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled