Mae angen mwy o nyrsys

Yng Nghymru, mae rhaid i nyrses gofalu am fwy o gleifion na unrhyw le arall ym Mhrydain.

Dydyn ni ddim yn credu bod hynny’n deg.

Nod y Democratiaid Rhyddfrydol yw i sicrhau cymdeithas iachus gyda GIG cryf. Dyna pam mae Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams yn ceisio cyflwyno deddf i sicrhau nifer diogel o nyrsys yn ein ysbytai.

Nyrsys sy’n gofalu am nifer bach o gleifion sy’n medru darparu’r gofal gorau posib, ac mae tystiolaeth yn dangos bod y ddeddf hon yn lleihau’r gwariant ar staff dros-dro, yn arbed gwariant yn y GIG.

Helpwch i sicrhau stori newyddion da ar gyfer y GIG trwy ychwanegu eich llais chi i’r ddeiseb isod.

 

Will you sign?

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled