Mae Gogledd Cymru yn haeddu gwasanaethau prosthetigau o'r radd flaenaf – Aled Roberts

Mae Aled Roberts, Aelod Cynulliad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Gogledd Cymru wedi galw ar y Prif Weinidog i sicrhau bod arbenigwyr darparu gwasanaethau prosthetigau yn y Gogledd yn cael eu gwobrwyo gyda graddfeydd cyflog cystadleuol.

Gan wneud sylw yn dilyn Sesiwn Gwestiynau i'r Prif Weinidog yn y Siambr heddiw, dywedodd Aled Roberts:

 

"Mae'r gwasanaeth aelodau artiffisial wedi dioddef yn ddiweddar wrth i nifer o staff arbenigol adael i weithio yn rhywle arall ac mae cleifion yn dioddef o ganlyniad.

 

"Rydw i wedi lleisio fy mhryderon am y gwasanaeth hwn i Lywodraeth Lafur Cymru yn y gorffennol ond rydym yn awr i lawr i un arbenigwr prosthetigau rhan-amser a fydd yn amlwg yn effeithio ar amseroedd aros a darparu.

 

"Mae'n bwysig bod y gweithwyr proffesiynol hanfodol hyn yn cael cynnig cyflog cystadleuol sy'n rhoi cymhelliant iddynt weithio yng Nghymru yn hytrach na thros y ffin.

 

"Defnyddir gwasanaeth Wrecsam gan nifer fawr o bobl ar draws y rhanbarth ac mae'n annerbyniol eu bod yn gorfod aros am fisoedd am apwyntiad a ddylai fod yn un rwtîn i osod neu drwsio aelod.

 

"Bydd dangos i’n gweithwyr iechyd proffesiynol eu bod yn cael eu gwerthfawrogi yn y Gogledd ond yn dod â manteision i'r rhanbarth".


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled