Llywodraeth Cymru wedi anwybyddu pryderon

Mae Aled Roberts, Aelod Cynulliad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Gogledd Cymru a Llefarydd y blaid ar Addysgwedi beirniadu diffyg synnwyr rhagweld Llywodraeth Cymru wrth fynd i’r afael â phryderon ynghylch ariannu colegau.

Wrth siarad yn dilyn cwestiwn brys yn y Siambr heddiw, dywedodd Aled Roberts:

 

"Mae’r honiadau hyn yn peri pryder mawr ac mae angen i Lywodraeth Lafur Cymru sicrhau nad oes unrhyw obaith o honiadau o'r fath yn codi mewn mannau eraill.

 

"Codwyd y pryderon yn y Pwyllgor Addysg, Plant a Phobl Ifanc wrth graffu ar y Mesur Addysg Uwch yn gynharach eleni.

 

"Ar y pryd, roedd y Llywodraeth yn cydnabod bod y goruchwylio rheoleiddio a oedd yn berthnasol i gyrsiau dynodedig yn benodol ar raddfa fach iawn ac nad oedd yn peri bod modd cynnal asesiad ansawdd neu asesiad o sicrwydd ariannol y darparwr.

 

"Yn ogystal, mynegodd cynrychiolwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, UNSAIN Cymru a Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) eu pryderon eu hunain ynghylch y fframwaith rheoleiddio ar gyfer darparwyr addysg uwch amgen.

 

"Dywedodd y Gweinidog wrth y pwyllgor ar y pryd fod gwaith ar y gweill gyda Llywodraeth y DU a bod angen inni fod yn dawel ein meddwl bod y system newydd nawr yn barod i'w chyflwyno a bod y rheoliadau angenrheidiol wedi’u paratoi.

 

"Er gwaethaf y rhybuddion hyn, Llywodraeth Cymru sydd o hyd yn gyfrifol am oruchwylio'r sefyllfa hon ac nid yw'n dderbyniol eu bod yn ceisio ildio'r cyfrifoldeb hwnnw i gwmni dilysu preifat a roddodd sicrwydd i’r Llywodraeth cwta fis yn ôl bod popeth mewn trefn".

 

DIWEDD/END


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled