Llofnodwch ein deiseb i achub canghennau'r HSBC yn Rhiwabon a'r Waun

Bu cyhoeddiad gan yr HSBC ar 6ed Ionawr 2016 eu bod yn bwriadu cau canghennau'r banc yn Y Waun a Rhiwabon. Mae'r banc wedi cau canghennau lleol yn Rhosllannerchrugog, Cefn Mawr, Llangollen a Corwen eisoes. Yr unig banc fydd ar ôl o fewn etholaeth De Clwyd o ganlyniad yw Banc Barclays yn Llangollen.

Os ydych yn gwrthwynebu cynlluniau HSBC 'rydym yn gofyn iddynt ystyried trefniadau bancio cymunedol os ydynt yn bwrw mlaen gyda'u cynlluniau

http://www.aledroberts.cymru/achub_canghennau_banc_yr_hsbc_yn_rhiwabon_a_r_waun


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled