Iaith Cyfathrebu

A hoffech chi dderbyn newyddion gennym yn y Gymraeg?

Er mwyn sicrhau ein bod ni'n cysylltu gyda chi yn eich iaith ffafriol, a wnewch chi ymateb i'r cwestiwn.
Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled