Helynt Prif Weithredwr Betsi Cadwaladr “yn helpu neb” – Aled Roberts AC

Wrth ymateb i’r newyddion bod cyn Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Trevor Purt, yn dal i gael ei gyflogi gan y bwrdd ar gyflog llawn, ond ei fod ar secondiad i sefydliad iechyd yn Lloegr, meddai Aelod Cynulliad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Ogledd Cymru, Aled Roberts:

“Dwi’n siŵr nad fi yw’r unig un yng Ngogledd Cymru sydd wedi cael llond bol ar rai o’r penderfyniadau mae’r Bwrdd Iechyd yn eu cymryd ar y funud. Mae’r helynt hwn yn tynnu sylw oddi wrth y sgandalau a’r gwasanaethau gwael sydd angen eu gwella, ac yn helpu neb heblaw’r swyddogion sy’n derbyn cyflogau breision.

“Os mai cadw Trevor Purt ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyflog o £200,000 yw’r opsiwn rhataf i’r trethdalwr, yna mae’n golygu bod ganddo hawl i daliad diswyddo uwch na hynny. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru’n credu bod taliadau diswyddo chwe ffigur yn gwbl annerbyniol, dyna pam rydym am eu gwahardd.”

DIWEDD

Nodiadau

Ym mis Ionawr 2015, cyhoeddodd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru gynlluniau i osod terfyn o £90,000 ar daliadau diswyddo pobl sy’n gweithio yn y GIG a staff cynghorau. O dan eu cynlluniau, byddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru’n cyflwyno deddfwriaeth yn nhymor nesaf y Cynulliad i wahardd taliadau chwe ffigur.


Showing 1 reaction

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled