Gwsanaethau Iechyd gwell i’r Gogledd

Mae Aled yn arwain yr ymgyrch i wella gwasanaethau iechyd yma yng Ngogledd Cymru o dan oruchwyliaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Mae Aled wedi mynny tro ar ol tro bod Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael ar y broblemau enbyd sydd yn glir i’w weld yn y Bwrdd Iechyd, o amseroedd ymateb ambiwlansau, amseroedd aros, israddio gwasanethau newydd-anedig, a esgeulusod cleifion. Darllennwch rhagor am waith Aled yma.

Mae Aled yn arwain y frwydr i sicrhau bod gan Ogledd Cymru gwasanaethau iechyd cyladawy sy’n cwrdd a’g anghenion pobl y Gogledd.

A wnei di helpu rhoi GIG Cymru y newyddion da mae’n haeddu?

Will you sign?

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled