Gweinidog yn cyfaddef nad yw’r Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal

Mae nifer o athrawon o fewn ein hysgolion cyfrwng Cymraeg wedi cysylltu ynghylch methiant Llywodraeth Cymru a CBAC i sicrhau bod adnoddau newydd yn y Gymraeg yn cael eu darparu ac ar gael ar yr un adeg a rhai Saesneg. Fe wnes i ddatgan bod hyn yn anfoddhaol a gofynnais i’r Gweinidog sicrhau na fydd hyn yn parhau wrth i’r pynciau newydd gael eu cyflwyno yn ystod y blynyddoedd nesaf. Ymateb gwael iawn gafwyd gan Huw Lewis.

Senedd2.12.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled