Grŵp Gweithredu ar gyfer asbestos o fewn ysgolion Cymru

Mae Adran Addysg Llywodraeth Prydain wedi sefydlu grŵp i asesu sut i ddelio efo’r asbestos o fewn ysglion yn Lloegr. Mae’r grŵp yn cynnwys arbennigwyr yn y maes a chynrychiolwyr o’r undebau Llafur a llywodraeth leol. Yng Nghymru braidd yn araf yw ymateb y Llywodraeth hyd yn hyn a dim ond gweision sifil sydd yn trafod o fewn grŵp sydd wedi ei greu gan Lywodraeth Cymru. Roedd cyfle felly yr wythnos hyn i ofyn i’r Prif Weinidog ail-ystyried.

Senedd23.2.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled