Gofyn i’r Prif Weinidog am addewid ynghylch unedau mamolaeth y Gogledd

Mae Llywodraeth Cymru yn datgan bod penderfyniad Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn diogelu unedau mamolaeth ar draws y Gogledd. Mae’r adroddiad i’r Bwrdd fodd bynnag  yn sôn am ymgynghoriad pellach yn y flwyddyn newydd ynghylch dyfodol tymor hir yr unedau

Senedd_8.12.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled