Diffyg gweithredu o ran Llywodraeth Cymru i reoli cyflogau a phecynnau uwch swyddogion o fewn y sector gyhoeddus.

Yn dilyn yr holl sylw ar gyflogau uwch swyddogion cynghorau sir Cymru llynedd, cafwyd addewid gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Chwefror ei fod yn bwriadu gweithredu ar unwaith i reoli'r sefyllfa. Ers hynny mae sylw wedi ei roi i phecynnau o fewn yr heddlu, y gwasanaeth iechyd a chymdeithasau tai. Mae'n ymddangos fodd bynnag nad oes llawer o weithredu ar y pwnc o fewn Llywodraeth Cymru.

Aled_Senedd_18112015.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled