Dadl ar economi'r Gogledd- angen pwyso am gysylltiadau gwell efo Crewe, Gogledd Orllewin Lloegr a Chanolbarth Lloegr

Yn ystod dadl ar bwysigrwydd paratoi strategaeth cyflawn i gryfhau economi'r Gogledd fe wnes i ganolbwyntio ar ymdrechion i wella is-adeiledd rheilffyrdd y rhanbarth. Mae angen cyflwyno achos busnes cryf ar gyfer trydaneiddio rheilffordd yr arfordir tra'n cynllunio hefyd ar gyfer gwella cysylltiadau efo Manceinion, Lerpwl, Birmingham a hwb HS2 yn Crewe.

Senedd25.11.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled