Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Plant Pobl Ifainc ac Addysg : Cynlluniau Strategol Addysg Gymraeg

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi adroddiad beirniadol yn dilyn yr ymchwiliad i’r Cynlluniau Addysg Gymraeg. Mae’r adroddiad yn cynnwys 17 o argymhellion i wella’r sefyllfa. Dim ond 6 argymhelliad sydd wedi eu derbyn gan Llywodraeth Cymru gyda 6 argymhelliad arall wedi eu derbyn mewn egwyddor a 5 argymhelliad wedi eu gwrthod. Ar ôl eistedd ar y pwyllgor i dderbyn tystiolaeth sydd, yn fy marn i, yn dangos methiant llwyr y Llywodraeth presennol o ran addysg Gymraeg, mi roedd cyfle i herio’r Gweinidog  ynghylch yr argynhellion hynny sydd wedi eu gwrthod ac i gyfeirio at esiamplau yn y Gogledd sydd yn tanlinellu pam na fydd Llywodraeth Cymru efo unrhyw obaith o gyrraedd unrhyw un o’u targedau yn y dyfodol agos.

Senedd24.2.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled