Dadl ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Roedd cyfle i gyfrannu at y ddadl yn y Senedd ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru. Fe wnes i ganolbwyntio ar amseroedd aros o fewn y gwasanaeth iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifainc

senedd_shot_2.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled