Cynllun dileu bTB Llafur "yn deilchion" – Kirsty Williams AC

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi cyhuddo Gweinidogion Llafur o dorri eu haddewid am raglen frechu ar gyfer moch daear ar ôl iddi ddod i’r amlwg bod yna oedi gyda chyflenwad y brechlyn BCG.

Heriodd arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, Ddirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd Llafur yn y Senedd wrth iddi gyhoeddi’r newydd i’r Aelodau. Gwrthododd y Dirprwy Gweinidog gyfaddef ers pryd roedd hi’n gwybod am y problemau hyn.

Dywedodd Kirsty Williams AC, Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru:

"Mae’r newyddion hyn yn y bôn yn gadael cynllun dileu bTB cyfan y Blaid Lafur yn deilchion. Mae’n wybyddus fod prinder y brechlyn BCG ar gyfer pobl ar draws y byd, felly mae’n annealladwy pam nad oedd gan Lafur gynllun wrth gefn yn ei le.

"Mae Gweinidogion Llafur yn gwrthod cyfaddef ers pryd maen nhw’n gwybod am y problemau hyn. Mae ffermwyr Cymru yn haeddu atebion gan y Llywodraeth Lafur chwerthinllyd hon, ond mae'n amlwg na fyddan nhw’n eu cael nhw gan y Gweinidogion.”

DIWEDD / END


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled