Cyflwyno Dadl Aelodau Unigol ar yr argyfwng o fewn y diwydiant dur

Mae gan aelodau meinciau cefn yn y Senedd gyfle pob hyn a hyn i gyflwyno dadleuon unigol a braint yr wythnos hyn oedd cyflwyno dadl ar y cyd efo David Rees (Aberafan) a Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) roedd yn tynnu sylw at yr argyfwng o fewn y diwydiant dur. Mae cymunedau megis Brymbo a Shotton yn y gogledd ddwyrain eisoes wedi profi effaith cau gweithfeydd dur enfawr yn ystod y degawdau olaf. Buom yn pwyso ar Lywodraeth Cymru i wneud pob dim o fewn eu gallu i gefnogi’r diwydiant tra’n pwyso ar Lywodraeth Prydain i wneud mwy o ran gostwng cost ynni a hefyd diogelu’r diwydiant yn Ewrop rhag effaith mewnforio.

Senedd2.12.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled