Cyfle i gwestiynnu'r Prif Weinidog dros yr oedi ar yr A55

Roedd cyfle i ofyn cwestiynnau i'r Prif Weinidog ynghylch pa gynllunio sydd wedi ei wneud ar gyfer y gwaith arfaethedig ar gylchfannau Llanfairfechan a Phenmaenmawr flwyddyn nesaf wrth ystyried yr holl broblemau diweddar wrth i'r gwaith fynd rhagddo ar y twneli 

Senedd_shot.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled