Cwestiwn brys ynghylch rheolaeth Prifysgolion a Cholegau

Mae cyhuddiadau ynghylch methiant rheolaeth o fewn addysg uwch wedi eu gwneud yn rhaglen “Week In Week Out” y BBC.  Roedd Pwyllgor Plant y Cynulliad wedi codi pryderon efo’r Gweinidog Addysg wrth iddo Gyflwyno Bil Addysg Uwch Cymru i’r Senedd ac eto mae’n ymddangos bod trefnaiadau rhwng LLywodraeth Cymru a llywodraeth DU dal i’w cwblhau

Senedd_1.12.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled