Cwestiwn Brys yn dilyn y cyhoeddiad i gau swyddfeydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Roedd cyfle i ofyn i'r Dirprwy Weinidog Ken Skates beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ymateb i'r cyhoeddiad bod Gwasanaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn cau swyddfa Wrecsam a throsglwyddo yr Uned Gymraeg o Borthmadog i Gaerdydd

senedd_shot_2.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled