Cysylltwch

Ers 2012 mae swyddfa Aled wedi rhoi cymorth i bobl ar draws Gogledd Cymru, felly cysylltwch os oes gennych cwestiwn neu broblem.

Cysylltwch ar;

Tel:

(01978) 843300

Post:

18 High Street,

Johnstown,

Wrexham LL14 2SN

E-bost:

Aled.Roberts@cynulliad.cymru

Cysylltwch

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled