Cyng Susan Shotter

Local Authority / Council: Cyngor Sir Conwy County Council

Contact Details:

Bio:

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled