Asiantaeth Cefnffyrdd y Gogledd – Torri gwariant ar waith cynnal a chadw?

Mae pryderon yn codi ynghylch arbedion bydd rhaid i Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru ddarganfod yn dilyn datganiad gan Lywodraeth Cymru. Roedd cyfle imi holi’r Gweinidog Trafnidiaeth am yr arbedion arfaethedig a gofyn iddi os oedd unrhyw dystiolaeth bod arbedion yn cael eu gwneud o’r gwaith cynnal a chadw tra bod nifer y swyddogion roedd yr asiantaeth yn cyflogi yn y Gogledd yn cynyddu

Senedd24.2.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled