Arolygaeth iechyd yn methu ymateb i bryderon ynghylch Bwrdd Iechyd Betsi

Cafwyd tystiolaeth oddi wrth swyddogion Llywodraeth Cymru i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ddiweddar ar lywodraethu byrddau iechyd Cymru. Roedd cyfle imi ofyn cwestiynnau ynghylch methiant Arolygaeth Iechyd Cymru, sydd yn rhan o’r llywodraeth,  i ymateb i 59 o adroddiadau oddi wrth Cyngor Iechyd Cymunedol y Gogledd yn codi pryderon ynghylch gwasanaethau iechyd meddwl

PAC24.11.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled