Aled Roberts AC yn croesawu cyhoeddiad am gyllid S4C

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi croesawu'r newyddion heddiw fod y BBC wedi cytuno i ddiogelu cyllid S4C a geir drwy’r ffi drwydded tan 2018.

Mewn llythyr a anfonwyd ymlaen at Aled Roberts AC, mae Rona Fairhead, Cadeirydd Ymddiriedolaeth y BBC, yn nodi’n glir ei bod yn addo parhau i ddarparu £74.5m y flwyddyn gan y BBC ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18 er mwyn darparu sefydlogrwydd tra bod Llywodraeth y DU yn adolygu dyfodol ehangach y darlledwr.

 

Wrth wneud sylwadau ar y newyddion, dywedodd Aled Roberts, llefarydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar yr iaith Gymraeg:

 

"Mae hwn yn newyddion i’w groesawu.

 

"Roedd y toriadau arfaethedig i S4C yn gwbl annerbyniol, felly rwy’n falch iawn bod yr arian hwn bellach wedi'i sicrhau tan 2017. Dyma’r penderfyniad iawn.

 

"Fodd bynnag, mae S4C yn haeddu ac angen sefydlogrwydd ariannol ar gyfer y tymor hir. Rhaid mynd i'r afael â’r materion hyn.

 

"Mae S4C yn gwneud cyfraniad aruthrol i ddiogelu’r Gymraeg a chyfoethogi diwylliant Cymru, yn ogystal â dod â llawer o fanteision i economi ein gwlad. Mae pob £1 a werir gan S4C yn werth £2.09 i economi Cymru. Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn parhau i ymgyrchu i sicrhau dyfodol S4C."

 

DIWEDD


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled