Aled Roberts AC yn cefnogi Awr Ddaear WWF 2016

Mae Aled Roberts AC, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Ogledd Cymru, wedi datgan ei gefnogaeth dros ymgyrch Awr Ddaear WWF 2016 – dathliad byd-eang ein planed anhygoel.

Bob blwyddyn, bydd miliynau o bobl ar draws y byd yn dangos eu cariad tuag at ein planed anhygoel a’u hymrwymiad i’w gwarchod trwy gymryd rhan yn Awr Ddaear WWF.

Mae’r tywyllu byd-eang wedi tyfu i fod yn fudiad amgylcheddol llawr-gwlad mwyaf y byd gyda safleoedd enwog fel Pont Harbwr Sydney a Times Square yn Efrog Newydd yn tywyllu ar gyfer yr awr.

Y llynedd yng Nghymru, bu i dros hanner miliwn o bobl gymryd rhan yn Awr Ddaear WWF, yn ogystal â 235 o ysgolion ar draws y wlad. Tywyllodd safleoedd Cymreig eiconig fel y Senedd ym Mae Caerdydd, yr Amgueddfa Genedlaethol yn Aberystwyth, a chestyll Caernarfon a Chaerffili.

Fel rhan o ymgyrch Awr Ddaear eleni, mae Aled Roberts AC wedi datgan ei gefnogaeth i alwadau WWF Cymru ar Lywodraeth nesaf Cymru i ddelifro dyfodol cynaliadwy Cymru.

Dywedodd Aled Roberts AC:

“Rwy’n falch dros ben i gefnogi ymgyrch Awr Ddaear WWF eleni.

“Rydym yn gwybod bydd newid hinsawdd yn effeithio’n aruthrol ar y ffordd rydym i gyd yn byw’n bywydau, ond os bydd unigolion yn cymryd camau bychain i fyw mewn ffordd fwy cynaliadwy, ac os bydd gwleidyddion yn gwneud economi Cymru’n fwy cynaliadwy, gallwn helpu i’w daclo.

"Rwy’n annog pawb i ymuno ag Awr Ddaear WWF ar wwf.org.uk/awrddaear ac i ymuno â dathliad byd-eang ein planed anhygoel am 8.30pm nos Sadwrn 19 Mawrth 2016.”

 - Diwedd -

 Nodiadau:

  • Ceir rhagor o wybodaeth am Awr Ddaear WWF 2016 ar www.wwf.org.uk/awrddaear.

  • I gael gwybod rhagor am yr hyn y mae WWF Cymru’n galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i’w wneud i ddelifro ein dyfodol cynaliadwy, ewch i www.wwf.cymru/maniffesto.

  • Ymunwch â’r drafodaeth gymdeithasol am Awr Ddaear WWF 2016 trwy ddilyn hashnod #LightsOutCymru


Showing 2 reactions

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled