Adrannau Brys o fewn Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae adrannau brys o fewn ysbytai’r Gogledd wedi bod dan bwysau sylweddol yn ystod yr wythnos diwethaf. Cafwyd cwestiwn brys i’r Gweinidog Iechyd a gofynnais beth yn union roedd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddatrys y sefyllfa wrth ystyried eu bod wedi bod yn gyfrifol am y gwasanaeth ers i’r bwrdd iechyd gael ei roi dan fesurau arbennig yn ystod mis Mehefin 2015

Senedd23.2.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled