Achub canghennau Banc yr HSBC yn Rhiwabon a'r Waun

HSBC_Ruabon.jpgHSBC_Chirk.jpg

Bu cyhoeddiad gan yr HSBC ar 6ed Ionawr 2016 eu bod yn bwriadu cau canghennau'r banc yn Y Waun a Rhiwabon. Mae'r banc wedi cau canghennau lleol yn Rhosllannerchrugog, Cefn Mawr, Llangollen a Corwen eisoes. Yr unig banc fydd ar ôl o fewn etholaeth De Clwyd o ganlyniad yw Banc Barclays yn Llangollen.

Rwyf yn gwrthwynebu cynlluniau HSBC ac yn gofyn iddynt ystyried trefniadau bancio cymunedol os ydynt yn bwrw mlaen gyda'u cynlluniau

Will you sign?


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled