‘Diogelwch a diogeledd preswylwyr o dan fygythiad’ meddai Aled Roberts AC wrth i’r Gweinidog wrthod adolygu cynlluniau rheoli llifogydd

Mae Aled Roberts, Aelod Cynulliad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Gogledd Cymruwedi herio'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol ynghylch gallu presennol cynlluniau rheoli llifogydd i ddelio gyda glaw sylweddol.

Wrth siarad yn dilyn sesiwn cwestiynau’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol ddydd Mercher, dywedodd Aled Roberts:

"Mae diogelwch a diogeledd trigolion y Gogledd yn hollbwysig a byddaf yn parhau i herio cred y Llywodraeth Lafur bresennol yng Nghymru bod ei pholisïau ar reoli llifogydd yn ateb y galw".

“Yn dilyn y problemau erchyll mae trigolion y Gogledd wedi’u hwynebu yn ddiweddar, yn enwedig y rhai yng Nghonwy, rwy’n hynod siomedig bod y Gweinidog yn credu bod y cynlluniau presennol yn ddigonol.

"Er bod cobiau wedi'u tynnu yn Llanrwst, maen nhw’n dal i fod ar waith mewn rhannau eraill o Ddyffryn Conwy a rhaid gwneud asesiad llawn o allu’r ardal honno i ymdopi â glaw trwm.

"Un o'r materion a godwyd gan ffermwyr a thrigolion hŷn yw carthu afonydd ond roedd yn amlwg o ymateb y Gweinidog nad oedd ganddo unrhyw fwriad i adolygu carthu gwelyau afonydd yn y Gogledd.

"Mae'n amlwg hefyd nad yw’r cynlluniau llifogydd sydd ar waith ar hyn o bryd yng Ngogledd Cymru bellach yn addas at y diben ac mae'n rhaid eu hadolygu ar frys".

DIWEDD


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled