Angen i Lywodraeth Cymru bwyso ar Llywodraeth Prydain i ddiogelu cysylltiadau efo Lloegr o fewn masnachfraint rheilffyrdd Cymru.

Mae pryderon bod Llywodraeth Toriaidd Prydain yn bwriadu tynnu llwybrau presennol efo Lerpwl Manceinion a Birmingham allan o'r masnachfraint rheilffyrdd newydd ar gyfer Cymru. Gofynnais i'r Gweinidog os oedd unrhyw trafodaethau pellach wedi eu cwblhau wrth ystyried bod cynlluniau i ddatganoli'r masnachfraint o fewn Deddf Cymru.

0..Senedd25.11.png


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled