Aled Roberts AC yn cefnogi Awr Ddaear WWF 2016

Mae Aled Roberts AC, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Ogledd Cymru, wedi datgan ei gefnogaeth dros ymgyrch Awr Ddaear WWF 2016 – dathliad byd-eang ein planed anhygoel.

Read More

Aled Roberts i ymladd De Clwyd

Aled Roberts fydd ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn Etholiadau’r Cynulliad  

Read More

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Plant Pobl Ifainc ac Addysg : Cynlluniau Strategol Addysg Gymraeg

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi adroddiad beirniadol yn dilyn yr ymchwiliad i’r Cynlluniau Addysg Gymraeg. Mae’r adroddiad yn cynnwys 17 o argymhellion i wella’r sefyllfa. Dim ond 6 argymhelliad sydd wedi eu derbyn gan Llywodraeth Cymru gyda 6 argymhelliad arall wedi eu derbyn mewn egwyddor a 5 argy...

Read More

Asiantaeth Cefnffyrdd y Gogledd – Torri gwariant ar waith cynnal a chadw?

Mae pryderon yn codi ynghylch arbedion bydd rhaid i Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru ddarganfod yn dilyn datganiad gan Lywodraeth Cymru. Roedd cyfle imi holi’r Gweinidog Trafnidiaeth am yr arbedion arfaethedig a gofyn iddi os oedd unrhyw dystiolaeth bod arbedion yn cael eu gwneud...

Read More

Adrannau Brys o fewn Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae adrannau brys o fewn ysbytai’r Gogledd wedi bod dan bwysau sylweddol yn ystod yr wythnos diwethaf. Cafwyd cwestiwn brys i’r Gweinidog Iechyd a gofynnais beth yn union roedd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddatrys y sefyllfa wrth ystyried eu bod wedi bod yn gyfrifol am y gwasanaeth ers i’r bwr...

Read More
Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled

Aled

Aled has been actively involved in politics since 1985, and since then has been a member and Leader of Wrexham Council, has been awarded “Councillor of the Year” at the ITV Wales Politician of the Year Awards in 2007, and now represents North Wales in the Welsh Assembly in Cardiff Bay. Read more